Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner
Mapa strony


Wielkość liter:A A A A

Mapa stronyI. Strona główna

II.
Aktualności
A.
List otwarty - Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.
B.
Sprawozdanie z działalności za rok 2019 Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego.
C.
Regulamin Wystawy Klubowej Gołębi Gdański Wysokolotny - Sokół Gdański 1.12.2019 - Bydgoszcz
D.
Relacja z I Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Gołębie na talerzu" i Konferencji ekologicznej
E.
REGULAMIN oceny gołębi rasy GDAŃSKI WYSOKOLOTNY - SOKÓŁ GDAŃSKI organizowanej przez Pomorski Klub Hodowców Sokoła Gdańskiego w ramach BAŁTYCKIEJ WYSTAWY. Gdańsk .. 18 maja 2019 r.
F.
Protokół Z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego, które odbyło się w dniu 16 marca 2019r. w Redzie o godzinie 14-tej.
G.
Program działania Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego na 2018r.
H.
Europejska Wystawa Gdańsk 2016 /10-11 grudnia/
I.
Tabela Hodowców Sokoła z podziałem na odmiany barwne
J.
Protokół Z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2015r. Tabela Hodowców Sokoła z podziałem na odmiany barwne
K.
Sprawozdanie z wystawy Klubowej - Kielce 2014r
L.
Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego działającym przy TZHGR,D,PO,KiDZ za rok 2013.
Ł.
Sprawozdanie z wyjazdu Klubu na VI Europejską Wystawę hodowców Sokoła Gdańskiego 30.11. do 1.12.2013r. - Magdeburg 2013.
M.
Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego działającym przy TZHGR,D,PO,KiDZ za rok 2012.
N.
Wniosek do TZHGR,PO,D,KiDZ
O.Zestawienie par hodowlanych 2011-2012
P.Program Działania na rok 2008-2009
R.Program na II kadencje
S. Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego z dnia 18 czerwca 2011r.
T.
Katalog z Bałtyckiej Wystawy Gdańsk 2010
U. Program Działania na rok 2008-2009
W. Relacja z wystawy Gdańsk 2009
X. Katalog z Bałtyckiej Wystawy Gdańsk 2008
Y. Relacja z Wystawy Gdańsk 2008
Z. Program Działania na rok 2008-2009

III REGULAMIN KLUBU RASY SOKÓŁ GDAŃSKI

IV
Certyfikat

V
Sylwetki Naszych Hodowców
A.
Alfons Labuda
B. Sławomir Wróbel - Jego gołąbki
C. Władysław Styczyński (AAA)
D. Zbigniew Gilarski
E. Piotr Styczyński (aaa)
F. Tomasz Sielski

VI Hodowane odmiany

VII
Cele naszego klubu:

VIII
Materiał Dyskusyjny
A.
Sokół Gdański - (Alfons Labuda) (AAA)
B. Sokół Gdański - odmiana Arlekin (Sławomir Wróbel) (AAA)
C. Sokół Gdański - odmiana Sroki (Sławomir Wróbel) (AAA)

IX Wzorzec

X
Kolory

X
Kolory

XI
Regulamin wystaw /2019/

XII.
Relacje z naszych zebrań
A.
07.05.2007 Gdańsk
B.
31.05.2008 Gdańsk
C.
06.09.2008 Gdańsk
D.
20.09.2008 Szczecin
E.
04.10.2008 Gdańsk
F.
27.06.2009 Gdańsk
G.
03.09.2009 Gdańsk
H.
17.10.2009 Gdańsk
I.
12.06.2010 Gdańsk
J.
14.11.2010 Gdańsk
K.
18.06.2011 Gdańsk
L.
12.05.2012 Gdańsk
M.
16.06.2012 Gdańsk
N.
25.05.2013 Gdańsk
O.
06.07.2013 Gdańsk
P.
21.06.2014 Gdańsk
R.
19-20.07.2014 Lubań
S.
11.04.2015 Gdańśk
T.
20.05.2015 Zebranie Zarządu
U.
20.06.2015 Gdańśk
W.
09.09.2017 Jastarnia
X.
18.04.2018 Zebranie Zarządu
Y.
16.03.2019 Reda
Z.
14.05.2019 Zebranie Zarządu - Wejherowo
AA.
25.09.2019 Zebranie - Wejherowo
AB.
25.09.2019 Zebranie - Wejherowo
AC.
18.06.2022 Zebranie - Borkowo
AD.
08.10.2022 Zebranie -

XII.
Nasze wystawy
A.
Relacja z wystawy Gdańsk 2010
B.Relacja z wystawy Gdańsk 2009
C. Zdjęcia z Wystawy Gdańsk 17-18.01.2009
D.Katalog z Bałtyckiej Wystawy Gdańsk 2008
E.Relacja z Wystawy Gdańsk 2008
F. Zdjęcia z Wystawy Gdańsk 20-21.01.2008
G.Wystawa Kielce 2013
H.Wystawa Klubowa Kielce 2014 r.
I.
Relacja z Wystawy Klubowej - Lubań 2014 r.
J.
Relacja z Wystawy Klubowej - Dożynki - Lubań 2014 r.
K.
Relacja z Wystawy Klubowej - Gdańsk - listopad 2014r.
L.
Relacja z Wystawy Klubowej - Kielce 29-30.01.2022
M.
Relacja z Wystawy Klubowej - Lubań 04-05.06.2022
XIII Linki
XIV Nasz baner
XV Spis stron

Tytol artykułu A++ Kolor tłłażólty i czarny Tło czarne/ czc.żółta
"I. Strona główna"
"II. Aktualnoœci"
A. List otwarty - Walny Zjazd Delegatów Polskiego Zwišzku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.
B. Sprawozdanie z działalnoœci za rok 2019 Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego.
C. Regulamin Wystawy Klubowej Gołębi Gdański Wysokolotny - Sokół Gdański
D. Relacja z I Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Gołębie na talerzu" i Konferencji ekologicznej
"E. REGULAMIN "
ny gołębi rasy
ŃSKI WYSOKOLOTNY - SOKÓŁ GDAŃSKI
anizowanej przez
orski Klub Hodowców Sokoła Gdańskiego
amach BAŁTYCKIEJ WYSTAWY. Gdańsk .. 18 maja 2019 r.
F. Protokół Z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskieg
G. Program działania Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego na 2018r.
H.Europejska Wystawa Gdańsk 2016 /10-11 grudnia/
I. Tabela Hodowców Sokoła z podziałem na odmiany barwne
J. Protokół Z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Pomorskiego K
K. Sprawozdanie z wystawy Klubowej - Kielce 2014r
L. Sprawozdanie z działalnoœci Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego działajšcym przy TZHGR,D,PO,KiDZ za
Ł. Sprawozdanie z wyjazdu Klubu na VI Europejskš Wystawę hodowców Sokoła Gdańskiego 30.11.
M. Sprawozdanie z działalnoœci Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego działajšcym przy TZHGR,D,
"N. Wniosek do TZHGR,PO,D,KiDZ"
O.Zestawienie par hodowlanych 2011-2012
P.Program Działania na rok 2008-2009
R.Program na II kadencje
S. Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Pomorskiego Klubu Sokoła
T. Katalog z Bałtyckiej Wystawy Gdańsk 2010
U. Program Działania na rok 2008-2009
W. Relacja z wystawy Gdańsk 2009
X. Katalog z Bałtyckiej Wystawy Gdańsk 2008
Y. Relacja z Wystawy Gdańsk 2008
Z. Program Działania na rok 2008-2009
III REGULAMIN KLUBU RASY SOKÓŁ GDAŃSKI
IV Certyfikat
"V Sylwetki Naszych Hodowców"
A. Alfons Labuda
B. Sławomir Wróbel - Jego gołšbki
C. Władysław Styczyński (AAA)
D. Zbigniew Gilarski
E. Piotr Styczyński (aaa)
F. Tomasz Sielski
VI Hodowane odmiany
VII Cele naszego klubu:
VIII Materiał Dyskusyjny
A. Sokół Gdański - (Alfons Labuda) (AAA)
B. Sokół Gdański - odmiana Arlekin (Sławomir Wróbel) (AAA)
C. Sokół Gdański - odmiana Sroki (Sławomir Wróbel) (AAA)

IX Wzorzec

X Kolory

X Kolory

XI Regulamin wystaw /2019/

XII.Relacje z naszych zebrań
A. 07.05.2007 Gdańsk
B. 31.05.2008 Gdańsk
C. 06.09.2008 Gdańsk
D. 20.09.2008 Szczecin
E. 04.10.2008 Gdańsk
F. 27.06.2009 Gdańsk
G. 03.09.2009 Gdańsk
H. 17.10.2009 Gdańsk
I. 12.06.2010 Gdańsk
J. 14.11.2010 Gdańsk
K. 18.06.2011 Gdańsk
L. 12.05.2012 Gdańsk
M. 16.06.2012 Gdańsk
N. 25.05.2013 Gdańsk
O. 06.07.2013 Gdańsk
P. 21.06.2014 Gdańsk
R. 19-20.07.2014 Lubań
S. 11.04.2015 Gdańœk
T. 20.05.2015 Zebranie Zarzšdu
U. 20.06.2015 Gdańœk
W. 09.09.2017 Jastarnia
X. 18.04.2018 Zebranie Zarzšdu
Y. 16.03.2019 Reda
"Z. 14.05.2019 Zebranie Zarzšdu - Wejherowo"
"AA. 25.09.2019 Zebranie - Wejherowo"
"AB. 25.09.2019 Zebranie - Wejherowo"
"AC. 18.06.2022 Zebranie - Borkowo"
"AD. 08.10.2022 Zebranie -"
"
XII.Nasze wystawy "
A.Relacja z wystawy Gdańsk 2010
B.Relacja z wystawy Gdańsk 2009
C. Zdjęcia z Wystawy Gdańsk 17-18.01.2009
D.Katalog z Bałtyckiej Wystawy Gdańsk 2008
E.Relacja z Wystawy Gdańsk 2008
F. Zdjęcia z Wystawy Gdańsk 20-21.01.2008
G.Wystawa Kielce 2013
H.Wystawa Klubowa Kielce 2014 r.
I.Relacja z Wystawy Klubowej - Lubań 2014 r.
J.Relacja z Wystawy Klubowej - Dożynki - Lubań 2014 r.
K.Relacja z Wystawy Klubowej - Gdańsk - listopad 2014r.
L.Relacja z Wystawy Klubowej - Kielce 29-30.01.2022
M.Relacja z Wystawy Klubowej - Lubań 04-05.06.2022
" " " " " " XIII Linki R>XIV Nasz baner
XV Spis stron