Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner
Mapa strony


Wielkość liter:A A AGdańsk .. 18 maja 2019 r.


REGULAMIN

oceny gołębi rasy
GDAŃSKI WYSOKOLOTNY - SOKÓŁ GDAŃSKI
organizowanej przez
Pomorski Klub Hodowców Sokoła Gdańskiego
w ramach BAŁTYCKIEJ WYSTAWY.1. Warunkiem przeprowadzenia konkursu na WYSTAWIE czy POKAZIE jest wystawienie przez wystawców minimum 100 szt. gołębi rasy GDAŃSKI WYSOKOLOTNY-SOKÓŁ GDAŃSKI, które będą oceniane metodą opisową lub punktową.
2. Uczestnikiem współzawodnictwa może być każdy hodowca, zrzeszony w Związku lub Klubie działającym w Polsce lub za granicą .
3. We współzawodnictwie w konkursie kolekcji bierze udział hodowca, który wystawił min. 4 szt. gołębi w jednej odmianie barwnej, w tym min. 1 młody.
4. konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy w jednej barwie /lub połączonych w grupę/, zostanie wystawionych min. 20 gołębi przez 4 wystawców .
5. Podział na barwy i grupy barw :
 • białe,
 • czarne,
 • żółte,
 • czerwone,
 • mazery,
 • ciemne mazery,
 • szymle,
 • szeki,
 • niebieskie z pasami,
 • niebieskie bez pasów,
 • niebieskie grochy,
 • niebiesko płowe,
 • płowe,
 • sroki,
 • bunty,
 • tygrysy,
 • inne niezarejestrowane tj. arlekiny, sroki białoogoniaste, krymki .
  6. Do konkursu kolekcji zalicza się cztery najwyżej ocenione gołębie danego hodowcy w danej odmianie barwnej/grupie, które łącznie osiągnęły min. 370 pkt. W tych czterech sztukach musi być liczony min. 1 młody najwyżej oceniony. Hodowca, który do konkursu w danej odmianie barwnej/grupie chce zgłosić więcej niż jedną kolekcję musi wskazać w KARCIE ZGŁOSZENIA na Wystawę, które dokładnie cztery gołębie w tym min. 1 młody stanowią I kolekcję, II kolekcję, itd.
  7. W przypadku gdy w danej odmianie barwnej/ grupie nie ma wystarczającej ilości gołębi do przeprowadzenia konkursu kolekcji, wskazuje się jedynie NAJLEPSZEGO, który uzyskał min. 94 pkt.
  8. Organizator Wystawy - Zarząd PKHSG ma prawo do połączenia odmian barwnych w celu przeprowadzenia konkursu kolekcji w grupie kierując się następującymi zasadami :
  - nie podlegają łączenia w grupy - białe, czarne, sroki,
  - mogą być łączone barwy :
  - mazery jasne, mazery ciemne, szymle, szeki,
  - czerwone, żółte,
  - niebieskie z pasami, bez pasów, grochowe, płowe,
  - rutbunty, tygrysy,
  - inne niezarejestrowane tj. arlekiny, sroki białoogoniaste, krymki.
  9. Zwycięzcą w danej odmianie barwnej/grupie, jest hodowca/właściciel I kolekcji.
  10. CZEMPIONA tej WYSTAWY czy POKAZU gołębi rasy GDAŃSKI WYSOKOLOTNY-SOKÓŁ GDAŃSKI wybierają oceniający sędziowie pod przewodnictwem PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI z pośród gołębi, które zdobyły tytuł ZWYCIĘZCY lub NAJLEPSZEGO w odmianach barwnych/grupach.
  Zainteresowani wystawcy gołębi rasy GDAŃSKI WYSOKOLOTNY - SOKÓŁ GDAŃSKI mogą uczestniczyć w procedurze wyboru ZWYCIĘZCY, NAJLEPSZEGO i WYRÓŻNIONYCH oraz CZEMPIONA WYSTAWY czy POKAZU o godz. i dniu określonym w
  REGULAMINIE BAŁTYCKIEJ WYSTAWY .
  11. W ramach Klubowej Wystawy czy Pokazu organizowanej przez Pomorski Klub Hodowców Sokoła Gdańskiego odbywa się również konkurs o miano : INDYWIDUALNEGO MISTRZA WYSTAWY,
  INDYWIDUALNEGO PIERWSZEGO WICEMISTRZA WYSTAWY,
  INDYWIDUALNEGO DRUGIEGO WICEMISTRZA WYSTAWY.
  Wymienione tytuły przyznawane będą wg sumy zdobytych punktów za osiągnięte wyniki na WYSTAWIE czy POKAZIE :
  I KOLEKCJA - 6 pkt. CHAMPIONA WYSTAWY - 7 pkt. II KOLEKCJA - 4 pkt. ZWYCIĘZCA W RASIE - 5 pkt.
  III KOLEKCJA - 2 pkt. WYRÓŻNIONY i NAJLEPSZY - 3 pkt.


  12 . Pozostałe warunki reguluje Regulamin BAŁTYCKIEJ WYSTAWY.


  Przewodniczący Klubu Sekretarz Klubu

  Alfons Labuda Tomasz Strzelkowski •